Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0888959166
GSM: 0879359945
адв.Ангелина Златкова Христова
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис. 5
e-mail: ang_25@abv.bg

Виж повече

GSM: (0893) 518593
адв.Мария Пейчева Христова
Хасково, гр.Хасково, бул."България" №150, ет.2, офис 217
e-mail: mima_ph@abv.bg

Виж повече

GSM: 0889431956
адв.Моника Тенчева Христова
Хасково, гр. София, ул. "Уилям Гладстон" № 20-22, ет. 6, офис 18
e-mail: hristowa.m@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887810818
адв.Силвия Тенчева Христова
Хасково, ул. "Преслав" №28, ет.1, оф.9
e-mail: s.xristova@abv.bg

Виж повече

Телефон: 038665005
GSM: 0888683478
адв.Митко Делчев Христозов
Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 2, офис 1
e-mail: m_xristozov@abv.bg

Виж повече

адв.Нели Мавродиева  Христозова
GSM: 0899889175
адв.Нели Мавродиева Христозова
Харманли, гр.Харманли, бул."Македония" №2
e-mail: neli.hristozowa@gmail.com

Виж повече

GSM: 0899104021
адв.Михаил Цветилов Цветилов
Хасково, ул. "Хан Кубрат" №8, ет.4, оф.21 и гр.Пловдив, ул. "Петър Стоев" №113, ет.1
e-mail: mihailcvetilov@gmail.com

Виж повече

Телефон: 038624632
GSM: 0887720066
адв.Митко Тончев Цветков
Хасково, ул. "Преслав" 24, партер
e-mail: cvetkov@escom.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com