Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

Телефон: 0988306303
GSM: 0898791278
адв.Десислава Иванова Филипова - Рангелова
Хасково, гр. Хасково, ул." Отец Паисий" №36,ет.2, оф.202 и ет.3, оф.303
e-mail: de_si88@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0886917781
GSM: 0898556119
адв.Адриан Емилианов Хаджиев
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, ет. 4, оф.21 и гр. Бургас, ул. "Александровска" 20, ет. 1
e-mail: a_hadjiev@mail.bg

Виж повече

GSM: 0885185852
адв.Ани Младенова Хаджиева
Хасково, бул. "Раковски" №10
e-mail: adv.ahadjieva@gmail.com

Виж повече

GSM: 0887627915
адв.Дарина Асенова Хаджиева
Хасково, ул. "Хан Кубрат" 8, офис 23
e-mail: darhadjieva@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0888591275
адв.Адриан Димитров Хаджииванов
Димитровград, ул. "Цар Симеон" 8, вх. Б, ет. 1, ап. 1 и гр.Бургас, ул."Александровска" №20, ет.1
e-mail: adrianhadjiivanov@yahoo.com

Виж повече

GSM: 0887704438
адв.Леман Неджиатиева Хайри
Александрово, ул. "Цариброд" 4, ет. 1
e-mail: leman_hairi@abv.bg

Виж повече

Телефон: 0898789937
GSM: 0889440677
адв.Славчо Стоянов Харалампиев
Пловдив, ул. "Детелин Войвода" №3, Ет.2, гр.Хасково,ул. "Отец Паисий" 14; ет.2
e-mail: proconsults@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887302277
адв.Велин Янчев Христов
Свиленград, бул. "България" 59
e-mail: velinhristov6615@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com