Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: (0899) 163 222
адв.Исмаил Себахтин Исмаил
Хасково, пл. „пл "Свобода“ №2, партерен етаж на универсален магазин.
e-mail: ismail.s@abv.bg

Виж повече

GSM: 0898589789
адв.Борислав Петров Йорданов
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: b.yordanov_1961@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887322786
адв.Йордан Стайков Йорданов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: jordan_jsj@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887949775
адв.Станислав Йорданов Йорданов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: stayman@abv.bg

Виж повече

GSM: 0879314721
адв.Анастасия Стефанова Йорданова
Свиленград, ул. "Георги Бенковски" 3
e-mail: anastasia_1972@abv.bg

Виж повече

GSM: (0896) 795528
адв.Наджие Метин Йълдъз
Хасково, ул. "Добруджа" №10, вх.Б, ет.2, офис 24
e-mail: n.yaldaz@abv.bg

Виж повече

Телефон: 037974663
GSM: 0888801026
адв.Стефан Михайлов Калайджиев
Свиленград, ул. "Капитан Петко войвода" 1
e-mail: s_kala@abv.bg

Виж повече

GSM: (0886) 838300
адв.Георги Вълчев Калоянов
Хасково, ул. "Преслав" №35, оф.2
e-mail: gkaloianov@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com